Продукти

Комини от неръждаема стомана ATRITUBE

Скоби регулиращи от INOX за стена, ATRITUBE

Скоби регулиращи от INOX за стена, ATRITUBE

Виж Още
Комин гладък от INOX с топлоизолация ATRITUBE

Комин гладък от INOX с топлоизолация ROCK WOOL с AL фолиосъс силиконови гарнитури, ATRITUBE.

 

Дължини: 1м, 0,5м и 0,25м.

Виж Още
Фукс гъвкав от INOX с огъване до 180º единичен

Фукс гъвкав от INOX с огъване до 180º единичeн.

Дължини: L= 2м и 3м, tmax.=500º C

Виж Още
Шапка с дефлектор за комин от INOX, ATRITUBE

Шапка с дефлектор за комин от INOX, ATRITUBE

Със силиконова гарнитура за комини с топлоизолация и без гарнитура за комини без топлоизолация.

 

Виж Още
Комин гладък от INOX без топлоизолация, със силиконови гарнитури ATRITUBE

Комин гладък от INOX без топлоизолация, със силиконови гарнитури ATRITUBE

Дължини: 0,25м, 0,5м и 1м.

 

 

Виж Още
Основа за комин от INOX без топлоизолация ATRITUBE

Основа за комин от INOX без топлоизолация ATRITUBE (деб. 2мм)., със силиконови гарнитури

Виж Още
Коляно 90º и 45º от INOX без топлоизолация ATRITUBE

Коляно 90º и 45º от  INOX без топлоизолация, със силиконови гарнитури ATRITUBE

Виж Още
Капак от INOX на винт ATRITUBE

Капак от INOX на винт, уплътнен  с гарнитура за ревизия към тройник или У-тройник - ATRITUBE. Със силиконови гарнитури.

 

Виж Още
Тройник 90˚ и У-тройник 135˚ от INOX без топлоизолация ATRITUBE

Тройник 90˚ и У-тройник 135˚ от INOX без топлоизолация ATRITUBE

Виж Още
Редукция от INOX без топлоизолация ATRITUBE

Редукция от INOX без топлоизолация, със силиконови гарнитури ATRITUBE.

Виж Още
Капа от INOX с щуцер 1/2" за дренаж и капа 1/2" месинг ATRITUBE

Капа от INOX с щуцер 1/2" за дренаж и капа 1/2" месинг ATRITUBE

Виж Още
Шапка обикновена за комин от INOX, ATRITUBE

Шапка обикновена за комин от INOX - ATRITUBE.

Със силиконова гарнитура за комини с топлоизолация и без гарнитура за комини без топлоизолация.

Виж Още
Шапка ветрозащитна ОТ INOX за комин, ATRITUBE

Шапка ветрозащитна ОТ INOX за комин, ATRITUBE.

Със силиконова гарнитура за комини с топлоизолация и без гарнитура за комини без топлоизолация.

 

Виж Още
Скоба "CLAMP" от INOX за допълнително стягане на връзките на комин с или без топлоизолация, ATRITUBE

Скоба "CLAMP" от INOX за допълнително стягане на връзките на комин с или без топлоизолация, ATRITUBE.

Виж Още
Скоба обикновена oт INOX, за закрепване на комин към стена, ATRITUBE

Скоба обикновена oт INOX, за закрепване на комин към стена, ATRITUBE.

Виж Още
Скоба усилена от INOX за закрепване на комин към стена, ATRITUBE

Скоба усилена от INOX за закрепване на комин към стена, ATRITUBE.

Виж Още
Скоби от INOX за монтаж на обтяжки за комин, ATRITUBE

Скоби от INOX с 3 „уши” с деб. 2мм, за монтаж на обтяжки за комин, ATRITUBE.

Виж Още
Муфа от INOX за връзка между гъвкав – гъвкав фукс (Flexible), ATRITUBE

Муфа от INOX за връзка между гъвкав – гъвкав фукс (Flexible), ATRITUBE.

 

Виж Още
Муфа от INOX за връзка между комин без топлоизолация към комин с топлоизолация ATRITUBE

Муфа от INOX за връзка между комин без топлоизолация към комин с топлоизолация ATRITUBE. Със силиконови гарнитури.

Виж Още
Муфа от INOX за връзка между комини без топлоизолация, ATRITUBE

Муфа от INOX за връзка между комини без топлоизолация, ATRITUBE.
Със силиконови гарнитури.

 

Виж Още
Преход от INOX за преминаване на комин без топлоизолация през наклонен покрив, ATRITUBE

Преход от INOX за преминаване на комин без топлоизолация през наклонен покрив, ATRITUBE. Без силиконови гарнитури.

Виж Още
Преход от INOX за преминаване на комин без топлоизолация през плосък покрив, ATRITUBE

Преход от INOX за преминаване на комин без топлоизолация през плосък покрив или плоча, ATRITUBE. Със силиконови гарнитури.

Виж Още
„ТЕ” накрайник от INOX за комин за увеличаване тягата на комина, ATRITUBE

„ТЕ” накрайник от INOX за комин за увеличаване тягата на комина, ATRITUBE.

Виж Още
Кръгла алуминиева решетка с мрежа, за топъл въздух от камини, ATRITUBE

 Кръгла алуминиева решетка с мрежа, за топъл въздух от камини, ATRITUBE.

Виж Още
Конусен смукател от INOX с регулиращ винт, ATRITUBE

Конусен смукател от INOX с регулиращ винт, ATRITUBE.

Виж Още
Телескопична връзка от INOX, без топлоизолация, за удължаване на комини, ATRITUBE

Телескопична връзка от INOX, без топлоизолация, за удължаване на комини, ATRITUBE.

Виж Още
Колектор от INOX, без топлоизолация, за топъл въздух, ATRITUBE

Колектор от INOX, без топлоизолация, за топъл въздух, ATRITUBE.

За монтаж върху камина за топъл въздух и с вентилатори за отвеждане на топлия въздух до други помещения.

Виж Още
Силиконови гарнитури за комини ATRITUBE

Силиконови гарнитури за комини ATRITUBE.

Виж Още
Основа за комин от INOX с топлоизолация ATRITUBE

Основа за комин от INOX с топлоизолация с деб. 2мм. – ATRITUBE.

Със силиконови гарнитури. 

Виж Още
Коляно 90˚ от INOX, с топлоизолация ROCK WOOL с AL фолио, ATRITUBE

Коляно 90˚ от INOX, с топлоизолация ROCK WOOL с AL фолио, ATRITUBE. 

Със силиконова гарнитура.

Виж Още
Коляно 45˚ от INOX, с топлоизолация ROCK WOOL с AL фолио, ATRITUBE

Коляно 45˚ от INOX, с топлоизолация ROCK WOOL с AL фолио, ATRITUBE. 

Със силиконова гарнитура.

Виж Още
Капак на винт за ревизия за тройник или У-тройник, ATRITUBE

Капак на винт за ревизия уплътнен с гарнитура, за тройник или У-тройник, ATRITUBE.

Със силиконова гарнитура.

Виж Още
Тройник 90º от INOX с топлоизолация ROCK WOOL с AL фолио, ATRITUBE

Тройник 90º от INOX с топлоизолация ROCK WOOL с AL фолио и силиконови гарнитури, ATRITUBE.

Виж Още
„У” тройник 135 º от INOX с топлоизолация ROCK WOOL с AL фолио, ATRITUBE

„У” тройник 135 º от INOX с топлоизолация  ROCK WOOL с AL фолио и силиконови гарнитури, ATRITUBE.

 

Виж Още
Редукция от INOX с топлоизолация ROCK WOOL с AL фолио, ATRITUBE

Редукция от INOX с топлоизолация ROCK WOOL с AL фолио, със силиконови гарнитури, ATRITUBE.

Виж Още
Капа от INOX с щуцер 1/2" за дренаж и капа 1/2" месинг, ATRITUBE

Капа от INOX с щуцер 1/2" за дренаж и капа 1/2" месинг, за комини с топлоизолация ATRITUBE.

 

Виж Още
Комин гладък от INOX черен, без топлоизолация, ATRITUBE

Комин гладък от INOX черен, без топлоизолация, ATRITUBE.

Дължини: 25см; 50см и 100см.

Виж Още
Коляно от INOX 90˚, черно, без топлоизолация, ATRITUBE

 Коляно от INOX 90˚, черно, без топлоизолация, ATRITUBE.

Виж Още
Коляно от INOX 45˚, черно, без топлоизолация, ATRITUBE

Коляно от INOX 45˚, черно, без топлоизолация, ATRITUBE.

 

Виж Още
Тройник от INOX 90˚, черен, без топлоизолация, ATRITUBE

Тройник от INOX  90˚, черен, без топлоизолация, ATRITUBE.

Виж Още
Капа с щуцер 1/2” за дренаж от INOX, черна, с гарнитура, ATRITUBE

Капа с щуцер 1/2” за дренаж от INOX, черна, с гарнитура, ATRITUBE.

 

Виж Още
Редукция от INOX чернa, ATRITUBE

Редукция от INOX чернa, ATRITUBE.

Виж Още
Скоба “CLAMP” от INOX чернa, ATRITUBE

Скоба “CLAMP” от INOX чернa, ATRITUBE.

Виж Още
Скоба обикновена за стена от INOX, чернa, ATRITUBE

 Скоба обикновена за стена от INOX, чернa, ATRITUBE.

Виж Още
Шапка обикновена от INOX, чернa, ATRITUBE

Шапка обикновена от INOX, чернa, ATRITUBE.

Виж Още
Розетка от INOX единична чернa, ATRITUBE

Розетка от INOX единична чернa, ATRITUBE.

Виж Още
Коаксиален комин гладък от INOX, прав, със силиконави гарнитури

Коаксиален комин гладък от INOX, прав, със силиконави гарнитури. 
L= 0,25м, L= 0,5м и L= 1м.

Виж Още
Коаксиален краен елемент скосен на 45º, за хоризонтален монтаж ATRITUBE

Коаксиален краен елемент скосен на 45º, за хоризонтален монтаж, със силиконови гарнитури, ATRITUBE.

Виж Още
Коаксиално коляно 45˚ ОТ INOX със силиконови гарнитури ATRITUBE

Коаксиално коляно 45˚ ОТ INOX със силиконови гарнитури ATRITUBE.

Виж Още
Коаксиално коляно 90˚ ОТ INOX със силиконови гарнитури ATRITUBE

Коаксиално коляно 90˚ ОТ INOX със силиконови гарнитури ATRITUBE.

Виж Още
Коаксиален краен елемент за вертикален монтаж, със силиконови гарнитури, ATRITUBE

Коаксиален краен елемент за вертикален монтаж, със силиконови гарнитури, ATRITUBE.

Виж Още

Фирмата| Разпродажби |Политика за поверителност |Бисквитки |Обекти |Kонтакти |Вход за служители

уеб дизайн
© Всички права запазени